MATŪ – Ngā uarā o te kura

TE UARĀ TE WHAKATAUKI HE KŌRERO WHAKAMĀRAMA
Manaakitia “Toitū te whenua whatungarongaro te tangata; Waiho mā ngā Pāpaka o Rangataua e mihi.” Aroha atu, aroha mai
Arohatia te reo “Ko te reo ka tipu, ka rea, ka pū kei waho ki te whaiao ki te ao mārama.” Kōrero Māori i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa.
Tū tika, tū pono “He tamaiti akonga ki te kāinga, tū ki te marae, tau ana.” Kia kaha, kia māia, kia manawanui. Whakapono ki a koe.
Ū ki te Ako “Whaia te iti kahurangi. Te tuohu koe, me he maunga teitei.” Upoko pakaru te karawhiu i te ao i te pō.
Manaakitia
Manaakitia
Arohatia te reo
Arohatia te reo
Tū tika tū pono
Tū tika tū pono
Ū ki te ako
Ū ki te ako